EN

Симонович-Ефимова Нина Яковлевна

На базаре в Твери